Sjednání smlouvy

 
interaktivní formuláře (můžete vyplnit na počítači)
Z1089 Prohlášení pojistníka/pojištěného/poplatníka o výši pojistného a jeho plátcích stáhnout formulář
Z1113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě stáhnout formulář
Z2058 Záznam z jednání s klientem stáhnout formulář
Z2110 Formulář k provedení identifikace a kontroly fyzické osoby stáhnout formulář
Z2111 Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby stáhnout formulář
Z3103 Dotazník pojištěného stáhnout formulář
PDF formuláře (k vytištění)
Z0015 Lékařská zpráva-výpis ze zdravotní dokumentace stáhnout formulář
Z0016 Lékařská prohlídka stáhnout formulář
Z0017 Souhlas s poskytováním informací stáhnout formulář
Z0018 Potvrzení výše příjmu stáhnout formulář
Z0040 Souhlas s inkasem (verze pro Českou spořitelnu) stáhnout formulář
Z0053 Finanční dotazník stáhnout formulář
Z1089 Prohlášení pojistníka/ pojištěného /poplatníka o výši pojistného a jeho plátcích stáhnout formulář
Z0108 Faktura lékaři stáhnout formulář
Z1113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě stáhnout formulář
Z4020 Informační list pro zájemce o pojištění stáhnout formulář
Z2058 Záznam z jednání s klientem stáhnout formulář
Z2110 Formulář k provedení identifikace a kontroly fyzické osoby stáhnout formulář
Z2111 Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby stáhnout formulář
Z3103 Dotazník pojištěného stáhnout formulář