Finanční výsledky

 

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k:31.12.201331.12.201431.12.201530.09.2016
Aktiva 30 877 537 32 686 701 32 249 001 31 490 634
Vlastní kapitál 3 225 270 3 543 822 3 621 322 3 501 446
Stav finančního umístění 28 364 959 30 093 911 29 227 791 29 010 930
Stav technických rezerv 25 616 623 26 791 114 26 247 670 25 521 760
Hospodářský výsledek za účetní období 792 052 855 121 790 038 683 064
Předepsané pojistné celkem 11 355 789 11 918 758 8 892 147 5 359 504
z toho životní pojištění 10 594 630 11 201 393 8 202 457 4 867 373
neživotní pojištění 761 159 717 365 689 690 492 131
Náklady na pojistná plnění celkem 6 832 405 7 837 144 6 146 685 3 529 763
z toho životní pojištění 6 635 313 7 635 905 5 932 814 3 398 768
neživotní pojištění 197 093 201 239 213 871 130 995
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 782 631 786 370 781 615 778 849
z toho životní pojištění 736 852 743 212 740 660 739 473
neživotní pojištění 45 779 43 158 40 955 39 376
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 255 269 278 286

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 30.9.)